Komunikat z dnia 11.09.2020

Orange (Orange Polska S.A.) dewastuje sieci telekomunikacyjne konkurencji w Kiełczowie

Operator telekomunikacyjny Orange Polska S.A. bezprawnie pociął rury wchodzące w skład sieci należącej do PSSK. W pocięte rury wprowadził własne okablowanie, którym zaczął podłączać swoich klientów. Całość nielegalnych działań miała miejsce na "Osiedlu Sosnowym" w Kiełczowie (k/Wrocławia).

Pracownicy Orange Polska S.A., pomimo istnienia kanalizacji Orange na osiedlu, wykorzystali do instalacji sieć ziemną PSSK. Łatwiej było im wykorzystać sieć konkurencji niż usunąć niedrożności własnej sieci.

PSSK nie wyraża zgody na takie działania. Każdy przejaw braku szacunku dla prawa własności będzie natychmiast egzekwowany, przewody i rury będą odcinane, a zawartość należąca do Orange usuwana w trybie awaryjnym bez zbędnej zwłoki.

W dniu 10 września przewody Orange zainstalowane wewnątrz rur i studni należących do PSSK zostały odcięte, a po upływie czasu z wezwania, w przypadku ich dalszego zlokalizowania w w/w miejscach, zostaną usunięte trwale. Kosztami przywrócenia do stanu poprzedniego obciążamy spółkę Orange Polska S.A.

Jednocześnie ubolewamy, że klienci Orange zostali pozbawieni usług, jednak całość winy za zaistniałą sytuację ponosi spółka Orange Polska S.A., która wybudowała własną sieć w nieswojej kanalizacji. Niska jakość usług Orange jest wynikiem zaniedbań tego operatora.

Informujemy również, że "Osiedle Sosnowe" zostało wyposażone w równoległą sieć wybudowaną przez dewelopera i dostepną dla wszystkich chętnych.

Poniżej załączamy kilka zdjęć prezentujących przewody Orange wychodzące z pociętych rur sieci PSSK.