Komunikat z dnia 15.09.2020

Orange (Orange Polska S.A.) wykorzystuje sieci konkurencji w oparciu o ustawę o COVID-19

W naszym poprzednim komunikacie informowaliśmy o tym, jak znaleźliśmy w naszych studniach obce, niezidentyfikowane przewody. Przewody te zostały odłączone i czekaliśmy na kontakt ich właściciela. Okazało się, że to operator Orange nielegalnie wciągnął przewody, niszcząc przy tym nasze rury osłonowe (rozcinając je) oraz dewastując kłódki (celem dostania się do studni).

Tak duży i poważny gracz na rynku telekomunikacyjnym nie powinien dewastować sieci konkurencji, jeżeli oczekuje, że inni gracze na rynku będą szanować prawo własności Orange.

Sytuacja wydawała się zakończona. Orange miało przebudować własną sieć tak, aby wykorzystać orurowanie wybudowane przez dewelopera, jak i przez samego operatora Orange (tak, istnieje równoległa kanalizacja Orange, ale wg techników jest ona niedrożna).

I tu najciekawsze: Orange uznaje prawo własności naszej sieci, ale ponownie wciąga swoje przewody powołując się na ustawę o COVID-19.

Fragment korespondencji mailowej:

Date: Tue, 15 Sep 2020 14:09:04 +0000
From: Kończal Marek - Hurt 
To: "biuro@pssk.pl" 
Cc: "mieszkania@pim.wroclaw.pl" , Krawiec Sławomir - Hurt 
Subject: RE: Kiełczów - odłączenie usług Klientów Orange Polska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wobec braku Państwa zgody na przywrócenia usług OPL świadczonych Klientom OPL w lokalizacji Kiełczów ul. Skowronkowa 21, 23, 25, 27 (rozmowy
prowadzone w dniu 11.09.2020 r.) byliśmy zmuszeni do podjęcia działań w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 z późniejszymi
zmianami).

Aktualnie jesteśmy w trakcie prowadzenia prac związanych z usunięciem spowodowanej przez Państwa awarii usług telekomunikacyjnych, która uniemożliwia korzystanie z usług
telekomunikacyjnych, w tym usługi dostępu do numerów alarmowych, okolicznym mieszkańcom. Wymienione prace, zgodnie z przepisami w/w Ustawy,  realizowane są w asyście
Policji.

Jesteśmy zainteresowani ugodowym rozwiązaniem problemu powstałego wokół dostępu telekomunikacyjnego OPL do w/w nieruchomości przy ul. Skowronkowej, a także wszelkich
innych, które wystąpiły  w związku z prowadzeniem działalności przez OPL oraz PSSK.

Dlatego proszę o powstrzymanie się od działań eskalujących problemy, a w szczególności od dalszego niszczenia infrastruktury OPL.
       

Co to oznacza? Każdy z nas może zdewastować infrastrukturę Orange, a w przypadku jakichkolwiek uwag powołać się na ustawę o COVID-19.

Infrastruktura Orange ponownie została odłączona od naszej sieci, gdyż, tak jak za każdym razem, nie wyrażamy zgody na niszczenie naszej sieci oraz wykorzystywanie jej bez naszej zgody.

Poniżej załączamy zdjęcia ponownie wciągniętych przewodów Orange oraz zdewastowanych rur i kłódek PSSK.