Komunikat z dnia 01.04.2023

Prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Partynickiej 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e we Wrocławiu

PSSK jest właścicielem infrastruktury na wielu różnych obiektach. Budujemy sieci światłowodowe, aby za ich pomocą świadczyć najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne dla firm telekomunikacyjnych i biznesu.

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii naruszeń prawa własności naszej infrastruktury, a wszelkie nielegalne działania prowadzące do jej uszkodzenia kierujemy do organów ścigania. Za bezumowne korzystanie z naszej infrastruktury pobieramy również opłaty.

W marcu 2023 roku udało nam się doprowadzić do prawomocnego zakończenia sprawę przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Partynickiej 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e we Wrocławiu. Podmiot ten uczynił sobie źródło stałego, nielegalnego dochodu wykorzystując naszą infrastrukturę telekomunikacyjną w sposób bezprawny oraz ograniczając prawo mieszkańców do wyboru operatora poprzez uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej PSSK.

Zwieńczeniem pozwu sądowego jest prawomocny wyrok w sprawie:

Liczymy, że podmioty chcące naruszać nasze prawo własności poważnie zastanowią się, nim zdecydują się na ingerencję w naszą sieć.