Komunikat z dnia 03.08.2023

Prawomocny wyrok w sprawie przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu "MORTIN" Marcin Rabati i Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Skowronkowej 30-36 w Kiełczowie

PSSK jest właścicielem infrastruktury na wielu różnych obiektach. Budujemy sieci światłowodowe, aby za ich pomocą świadczyć najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne dla firm telekomunikacyjnych i biznesu.

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii naruszeń prawa własności naszej infrastruktury, a wszelkie nielegalne działania prowadzące do jej uszkodzenia kierujemy do organów ścigania. Za bezumowne korzystanie z naszej infrastruktury pobieramy również opłaty.

W lipcu 2023 roku udało nam się doprowadzić do prawomocnego zakończenia sprawę przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu "MORTIN" Marcin Rabati (wpis RPT: 6137) oraz przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Skowronkowej 30-36 w Kiełczowie. Oba te podmioty uczyniły sobie źródło stałego, nielegalnego dochodu wykorzystując naszą infrastrukturę telekomunikacyjną w sposób bezprawny.

Zwieńczeniem pozwu sądowego jest prawomocny wyrok w sprawie:

Kwoty opłat za bezumowne korzystanie z naszej infrastruktury są przedmiotem odrębnego postępowania, o którym również będziemy informować.

Liczymy, że podmioty chcące naruszać nasze prawo własności poważnie zastanowią się, nim zdecydują się na ingerencję w naszą sieć.