Komunikat z dnia 09.08.2023

UPC Polska Sp. z o.o. dewastuje przewody firm konkurencyjnych

PSSK jest właścicielem infrastruktury na wielu różnych obiektach. Budujemy sieci światłowodowe, aby za ich pomocą świadczyć najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne dla firm telekomunikacyjnych i biznesu.

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii naruszeń prawa własności naszej infrastruktury, a wszelkie nielegalne działania prowadzące do jej uszkodzenia kierujemy do organów ścigania. Za bezumowne korzystanie z naszej infrastruktury pobieramy również opłaty.

Wszelkie działania i instalacje, które wykonywane są bez "szyldu" i bez oznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego usuwane są bez ostrzeżenia.

Taka sytuacja miała miejsce przy ulicy Dożynkowej 8a-8g we Wrocławiu. Nieznane osoby uszkodziły przewody światłowodowe należące do PSSK, aby za ich pomocą przyłączyć własnych klientów.

W dniu 8 sierpnia 2023 roku osoby te zostały złapane "na gorącym uczynku". Usuwały one oznaczenia PSSK oraz przyłączały przewody do swojej sieci (UPC), aby świadczyć za ich pomocą usługi.

Informujemy, że nie wyrażamy zgody na takie działanie, a każdy wykryty przypadek będzie prowadził do usunięcia naruszenia, wycięcia bezprawnych podłączeń. Może to skutkować sytuacją, że klienci UPC zostaną pozbawieni dostępu do wykupionych usług (świadczonych przez UPC na sieci PSSK bez umowy).

Nasza firma została powołana do świadczenia usług innym operatorom. Dzierżawimy nasze przewody m.in. Emitowi, Korbankowi, Osiedlowej i kilku innym operatorom telekomunikacyjnym. Niestety firma UPC postanowiła zdewastować sieć PSSK.

O dalszych działaniach będziemy informować.

Poniżej załączamy dokumentację zdjęciową naruszeń.

Dodano dnia 29.08.2023

W dniu 28 sierpnia 2023 roku udało się ponownie złapać na gorącym uczynku osoby, które dokonywały dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej PSSK. Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie zostało skierowane do organów ścigania.

Jednocześnie informujemy, że pojawiające się informacje jakoby UPC wykorzystywało naszą infrastrukturę za zgodą PSSK są tylko wymysłami instalatorów. UPC nie występowało z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy infrastruktury PSSK we wskazanych adresach, nie zareagowało także na nasze wezwanie dotyczące zaprzestania naruszeń własności infrastruktury.